In English

Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää yhteiskunnallisten ja taloudellisten ilmiöiden sekä liiketoimintamallien ja markkinoinnin tutkimusta ja opetusta. Yhdistys jakaa hakemusten perusteella apurahoja tai toiminta-avustuksia toiminta-ajatustaan edistäville hankkeille.

Yhdistys järjestää seminaareja ja muita yleisölle avoimia tapahtumia yhteistyössä akateemisten ja yrityselämää edustavien tahojen kanssa. Toiminnan tarkoituksena on tuoda laajaan tietoisuuteen yhdistyksen toiminnan myötä syntyneen tutkimuksen tuloksia.

Tutkimus

Yhdistys mahdollistaa erilaisten tutkimusprojektien läpiviennin ja julkaisemisen kansainvälisillä foorumeilla. Tällä hetkellä käynnissä olevia HAISIn tukemia tutkimusprojekteja:

  • Digitaalisen transformaation implikaatiot liiketoimintamalliin ja yrityksen kyvykkyyksiin
  • Asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen hyödyntäminen
  • Arvon yhteisluonti digitaalisen ja tapahtumallisen markkinoinnin rajapinnoissa
  • Tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuus
  • Markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuus
  • Kulutuksen uudet käytänteet ja digitaalinen media

Ihmiset

Yhdistys perustettiin kesällä 2011. Yhdistyksen perustajat ovat Aalto-yliopiston henkilökuntaa.

Ajankohtaista

HAISI yhteistyöhön Messusäätiön kanssa

MediaBizLab-ohjelman satoa kaudelta 2011-2012

Yhteistyö

MediaBizLab

Yhteistyössä Viestinnän Keskusliiton kanssa HAISI tukee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Markkinoinnin laitoksen järjestämää poikkitieteellistä opintokokonaisuutta, MediaBizLabia. Ohjelman tavoitteena on edistää uusien liiketoimintamallien kehitystä digitaalista mediaa hyödyntämällä, luoda edellytyksiä uudenlaisten mediapalveluiden synnyttämiseksi sekä edistää yrittäjyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Ohjelman muita yhteistyökumppaneita ovat Sanoma ja Sulake.Aalto Fashion Marketing

Yhteistyössä Suomen tekstiili- ja vaatetusalan keskusjärjestö Finatexin ja Saga Furs Oy:n kanssa HAISI on mukana mahdollistamassa uutta poikkitieteellistä opintokokonaisuutta Aalto Fashion Marketingia. Yhdistyksen tuki on korvaamaton mahdollistaessaan opiskelijoille matkan Etelä-Koreaan tutustumaan Itä-Aasian kasvavaan muodin markkinaan ja tekstiiliteollisuuteen.

Yhteystiedot

Fleminginkatu 14 A 19, 00530 Helsinki

Toiminnanjohtaja Elina Koivisto | 040 353 8400

Hallitus: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila | Päivi Mononen-Mikkilä | Satu Mehtälä