In English

Ajankohtaista

HAISI yhteistyöhön Messusäätiön kanssa

08.08.2012

Helsinki Advanced Interaction Studies Institute on aloittanut yhteistyön Suomen Messusäätiön kanssa.

Messusäätiön tuki mahdollistaa HAISIn tutkimuksen koskien messujen hyödyntämistä mediana niin ammattilaisille kuin kuluttajille kohdennetussa viestinnässä. Tutkimuksen ytimessä ovat messumedialle tunnusomaiset kokemuksellisuus ja yhteisöllisyys sekä näihin liittyvät uudenlaiset ansaintamallit. Erityisen kiinnostavia aihepiirejä tutkimukselle on mm. ammattilaisyhteisöjen kohtaamiset messukontekstissa, harrastajien ja fanien yhteisöllisyyden kokemukset sekä messujen rooli ja vaikuttavuus osana integroitua markkinointiviestintää. Tutkimuksessa hyödynnetään uudenlaisia menetelmiä kuten etnografiaa.

Tutkimusten toteutuksesta vastaavat tutkimuspäällikkö Elina Koivisto (KTM) sekä Aalto-yliopiston vieraileva professori Pekka Mattila (VTT).

MediaBizLab-ohjelman satoa kaudelta 2011-2012

05.08.2012

MediaBizLab-ohjelman lopputyönä syntyneet mediapalvelukonseptit ja näiden pohjalta syntyneet prototyypit esiteltiin ohjelman opettajille, mentoreille sekä muulle yleisölle toukokuussa. Vuoden aikana opiskelijat ratkoivat kuluttajan arkipäiväisiä haasteita sekä kehittivät syvällistä ymmärrystään media-alasta ja sen murroksesta. Yhtenä tavoitteena tässä oli ymmärtää, kuinka perinteinen media-ala pystyy sopeutumaan tähän uuteen toimintalogiikkaan ja miten perinteiset palvelukonseptit siirtyvät digitaaliseen ympäristöön. Lopputuloksena ryhmät synnyttivät kolme kiinnostavaa liiketoimintasuunnitelmaa liittyen mobiilimaksamiseen, kaupunkilaisten kohtaamiseen sekä verkkoselailun helpottamiseen.

MediaBizLab on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen vetämä poikkitieteellinen sivuaine, jonka päämääränä on antaa opiskleijoille valmiudet mediapalveluiden kehitykseen, kaupallistamiseen ja markkinointiin. Opetus toteutettiin hyödyntäen niin akateemisia kuin käytännön huippuosaajia. Ohjelma on toteutettu yhteistyössä Viestinnän tutkimussäätiön, Aalto Media Factoryn ja Helsinki Advanced Interactions Studies Institute:n kanssa ja sitä tukevat lukuisat media- ja viihdealan yritykset kuten Sanoma-konserni, Sulake ja Bob Helsinki.

Yhteystiedot

Fleminginkatu 14 A 19, 00530 Helsinki

Toiminnanjohtaja Elina Koivisto | 040 353 8400

Hallitus: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila | Päivi Mononen-Mikkilä | Satu Mehtälä